Мексико – през погледа на @irendikovaid

Сеноте означава “кладенец” и представлява дълбока, широка яма в земята, която има кръгла форма и е пълна с…